“AHHAA missiooniks on teadmistepõhise mõtteviisi kujundamine ahhaa-kogemuse  kaudu. Ahhaa-kogemuse all mõeldakse ise katsetamist, avastamist ning „käed-külge“ meetodi rakendamist. AHHAA kolmeks põhiväärtuseks on teadmistepõhisus, professionaalsus ning sõbralikkus. Väärtustatame haridust, oleme usaldusväärne, kvaliteetne partner ning avatud uutele ideedele.”

Play Video

Talendisõna - tegevusjuhendaja

SA Teaduskeskus AHHAA
Sadama 1
51004 Tartu

ahhaa@ahhaa.ee

Peamine töökeel.

Teaduskeskuses AHHAA töötab üle 80 inimese.

> Organisatsiooni arengusse panustavad võrdselt nii juhatus, nõukogu kui iga väiksemagi rolliga töötaja.
> Maksame õigeaegselt korralikku palka ja pakume lisatasu teenimise võimalusi.
> Pakume ausat ja lõpuni läbipaistvat palgakujunemise, töökoormuse ja karjääri tegemise infot, et tagada kõrge motiveeritus.
> Korraldame ühist tööd ja puhkust selliselt, et see sulataks inimesi kokku ja tekitaks tugeva meeskonnavaimu nii tööl kui tööväliselt.
> Toetame töötajate isiklikku arengut, võimaldades nii palgalisi vabu päevi, tööreise, paindlikku töölkäimise graafikut kui tööd kodukontorist.
> Toetame töötajate pereväärtusi, julgustame oma töötajaid tööle kaasa võtma nii lapsi kui koduloomi.
> Oleme jõuliselt ja teadlikult arendamas multikultuurset töökeskkonda, kaasates inimesi eri riikidest ja eri keeltest.

Loe lisaks >

Baltikumi suurima teaduskeskuse uksed on avatud ka särasilmsetele praktikantidele! Kui soovid oma (õppe)praktika läbida just AHHAAs, siis võta meiega ühendust – kontaktinfo leiad siit.

Töötame teadlikult selle nimel, et töö toetaks inimeste pereväärtusi ja pereelu, mitte vastupidi.

Peamiselt värbame

Ootame sind meie meeskonnaga liituma, kui sul on:
> D-kategooria juhiluba
> bussijuhi ametikoolituse tunnistus
> suhtlustasemel eesti keele oskus

Meid rõõmustaks, kui oled:
> varem töötanud bussijuhina
> täpne ja kohusetundlik
> inimestega suheldes viisakas
> meeskonnamängija

Sinu tulevased tööülesanded on:
> busside liinile väljumise ja operatiivse asendamise tagamine
> vajalike dokumentide täitmine ja väljastamine
> igapäevase aruandluse koostamine
> sidepidamine bussijuhtidega ja teiste dispetšeritega
> leitud esemete registreerimine andmebaasi ja üleandmine hoiule

Töö sobib Sulle, kui:
> oled hea suhtleja
> valdad hästi eesti keelt ja vene keelt suhtlustasemel
> oled hea arvutikasutaja
> oled koostöövalmis ning suudad probleeme lahendada operatiivselt
> tuled toime pingelises olukorras

AHHAA tööandjana

AHHAA on teaduskeskus, mille eesmärk on väärtustada õppimist, pakkudes kõigile avastamisrõõmu. AHHAA põhiülesanne on teaduse tutvustamine laiale avalikkusele. Tänaseks on AHHAA üritusi külastanud enam kui kolm miljonit igas vanuses inimest. Põhiline meetod on “käed-külge”-näitused, kuid tegutseda saab ka planetaariumis, töötubades ja teadusteatris. Koolidele pakutakse mitmesuguseid õppeprogramme. AHHAA-sse on oodatud igas vanuses külastajad, et veeta sisukas ja tegutsemist täis päev. AHHAA on rahvusvaheliselt tunnustatud koostööpartner mitmes organisatsioonis.

“AHHAA keskuse puhul on endised, praegused ja ka potentsiaalsed töötajad hinnanud ka seda, et seal nähakse teadlikult vaeva, et töö toetaks inimeste pereväärtusi ja pereelu, mitte vastupidi. Muuhulgas on loodud vahendid kodus töötamiseks, paindlikuks töögraafikuks jpm. Töötajaid inspireerivad ka regulaarsed motivatsioonireisid välismaa huvitavamatesse teaduskeskustesse, soodustused Tartu söögi- ja spordiasutustes jne.”

Kui sul silmad säravad ja soovid töötada Baltimaade suurimas teaduskeskuses, siis võta meiega ühendust!

Enim värbame: tegevusjuhendajaid ja giide.

Loe meie kohta lähemalt siit.

“Elering on koht, kus inimesed on pühendunud, avatud uutele lahendusetele ja motiveeritud koos töötama. Inimesed siin on väga, väga head partnerid.”

Airi, energiaturgude analüütik

“Üheks suureks plussiks on kindlasti Eleringi inimesed, kes minu meelest on väga targad, sõbralikud ja abivalmis. Minul on Eleringis olnud ainult väga head kogemused.”

Sander, gaasivõrgu analüütik

“Ma arvan, et Elering on see koht, kus on võimalik ära teha suuri asju, kui ise olla aktiivne ja teotahteline.”

Karin, püsitalituse planeerija

© Karjäärileht OÜ 2019     |     www.karjaarileht.ee

Sulge menüü