Investeerimisvaldkonna turustusjurist

  • Täistööaeg
  • Tallinn
  • 16/10/2020
  • Kandideerimine on lõppenud

Kas Sulle pakub huvi säästu- ja kindlustustoodete turustamisega seonduv juriidika?

Üheskoos meiega saad:

– pakkuda juriidilist tuge säästu- ja kindlustustoodete väljatöötamisel ja muutmisel, nõustamisel ja müügil, turundamisel ja järelteenindusel;
– nõustada ja koolitada töötajaid säästu- ja kindlustustooteid puudutavates küsimustes;
– valmistada ette ning kaasajastada valdkonnaga seotud dokumentatsiooni;
– hoida end kursis säästu- ja kindlustustoodete regulatsioonidega ning osaleda eelnõude osas panga seisukoha kujundamisel ja selle kaitsmisel;
– esindada panka suhtluses erialaliitude, järelvalveasutuste, ministeeriumite ja muude asutustega.

Oled rollis edukas, kui Sul on:

– juriidiline kõrgharidus (võib olla omandamisel);
– huvi investeeringute valdkonna vastu või eelnev kogemus väärtpaberituruga seonduvas valdkonnas;
– väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
– hea läbirääkimis- ja enesekehtestamise oskus;
– soov leida parimaid lahendusi koostöös teiste meeskonnaliikmetega, olles seejuures iseseisev ja proaktiivne.

„Liitu meie tiimiga ja …
… saad anda oma panuse rahvusvahelise finantsettevõtte investeeringute valdkonna arendamisse, teha koostööd oma ala ekspertidest koosnevast meeskonnas ning arendada end investeeringute valdkonnas.“ Leho Vool, investeerimisteenuste valdkonnajuht

Asukoht