Play Video

“Teavitame ja nõustame tööandjaid, kellel on valmisolek tööle võtta või kes on juba tööle võtnud erivajadustega inimesi, kuid vajavad teadmisi ja nõuandeid, kuidas neid toetada.”

Külliki Bode
Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond

Kui võtate tööle või teie juures juba töötab puude või vähenenud töövõimega inimene, pakub Töötukassa teile mitmeid toetavaid ja töötajat abistavaid teenuseid.

Uuri lisaks:

Play Video

“Ettevõtluse alustamise toetus (EVAT) on rahaline abi, mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.”

Sirle Rahu
Töötukassa ettevõtlustoetuse osakond

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi, mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana. Toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

Uuri lisaks:

Play Video

“Töö otsib tegijat ja tegija tööd! Töö- ja karjäärimessil soovib Töötukassa kokku viia tublid tööandjad ning tarmukad tööotsijad ja karjäärimuutuse soovijad.”

Merle Haug
Töötukassa Tallinna ja Harjumaa tööandjate konsultant

Töö-ja Karjäärimessi formaat pakub võimalust vahetult suhelda tööandjatel ning tööotsijatel. Tööotsijatel on võimalik esitada täpsemaid küsimusi pakutavate töökohtade ja hüvede kohta ning ka reaalselt kohapeal soovitud töökohale kandideerida.

Uuri lisaks:

Play Video

“Sinu esimene EURESe töökoht on Euroopa Liidu tööalase liikuvuse projekt, mis aitab noortel leida töö-, praktika- või õpipoisiõppe võimalusi teistes ELi liikmesriikides, Norras või Islandil ning tööandjatel kvalifitseeritud tööjõudu. Eesmärk on pakkuda noortele tööotsijatele tasustatud töökohti kogu Euroopas.”

Monika Toiger
EURESe peaspetsialist

EURES (European Employment Services) on Euroopa Komisjoni poolt loodud töövahenduse võrgustik, mis asutati 1993.aastal. Eestis on EURES tegevust koordineerivaks asutuseks Töötukassa.

Play Video

“Tööjõuvajaduse baromeeter aitab kokku viia inimesed ja töökohad.”

Livia Laas
Töötukassa teenusejuht

Tööjõuvajaduse baromeeter on kvalitatiivne meetod prognoosimaks lühiajalist tööjõuvajadust ametialade lõikes. Prognoosi koostavad maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kaasates võimalusel ka eksperte väljastpoolt töötukassat.

Uuri lisaks:

Play Video

“Mis on e-Töötukassa ja kuidas see tööotsija ning tööandja elu lihtsamaks aitab teha?”

Heija Liis Ristikivi
Töötukassa e-teeninduse peaspetsialist

Eesti Töötukassa portaalis on nii tööotsijatele kui tööandjatele loodud võimalused suhelda töötukassaga mugavalt ja paberivabalt. Iseteeninduse kasutamiseks ei pea olema töötukassas arvele võetud töötu või tööotsijana.

Uuri lisaks:

Play Video

“Ei pea olema suurt ja tõsist teemat, et hakata karjäärimõttest ja unistustest, oskustest, soovidest rääkima. Karjäärinõustamine eelkõige ongi teise inimesega lihtsalt rääkimine ja koos mõtlemine ja ka koos unistamine.”

Lemme-Getter Bogatkin
Töötukassa karjäärinõustaja

Karjäärinõustajad töötavad igas Eesti Töötukassa osakonnas. Karjäärinõustamisel võivad osaleda kõik soovijad ning teenus on kõikidele tasuta. Teenust kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Play Video

“Kuidas uusi oskusi omandada või olemasolevaid täiendada, et püsiksid tööturul konkurentsivõimeline?”

Kerstin Holland
Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Play Video

“Millised on noorte töövõimalused ja kuidas teha oma elu esimene karjäärisamm?”

Liis Seeme
Töötukassa noortegarantii juht

Eesti Töötukassa viib ühe asutusena ellu Noortegarantii riiklikku tegevuskava, mille eesmärk on tagada, et noored saaksid töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.

Sulge menüü